Utvecklingsarbete

Det stora arbetet sker ute i kommunerna. Här kan du följa det arbete som sker i de tio kommunerna i Gävleborg samt även det övriga utvecklingsarbetet i länet.

Svart-vit get i hage

Fäbodveckan

Fäbodveckan Sätt kryss i kalendern för Fäbodveckan som inträffar den 2–9 juli! Fäbodveckan kommer uppmärksamma bland annat klimatsmart matproduktion, biologisk mångfald och lokala traditioner. Aktiviteterna under Fäbodveckan kommer vara spridda främst på olika fäbodar i Gävleborg och även Dalarna. Exempel

Potatisuppropet

Potatisuppropet Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Matvärden och andra samarbetspartners väcker liv i Potatisuppropet igen. Det för att öka självförsörjningsgraden på potatis i vårt län. Våren 2020 startade omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn Potatisuppropet med syftet att öka vår matberedskap. Nu tar

Tallrik med en modern sallad med potatis och strömming.

Söderhamn

Söderhamns kommun har många projekt och satsningar på gång som ingår i arbetet med livsmedelsstrategin. Kommunen har antagit den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De har 4 aktivitetsgrupper som jobbar med fokusområdena regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation

Sandviken

I Sandvikens kommun har handlingsplanen för den regionala livsmedelsstrategin antagits politiskt och ett omfattande arbete med att utforma en aktivitetsplan har påbörjats. Alla berörda förvaltningar har varit involverade i arbetet vilket är en framgångsfaktor för att handlingsplanen ska kunna göra

Ovanåker

Ovanåker kommun har antagit en kommunal handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Nu sker ett arbete för att genomföra handlingsplanen. Det ska bland annat tas fram en aktivitetsplan för alla förvaltningar som är involverade.

Ockelbo

Ockelbo kommun har beslutat att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och arbeta med de mål och åtgärder som berör kommunen. Detta för att förtydliga att beredskap, företagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Nordanstig

Nordanstigs kommun har gjort en kommunal handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2022 och utgör en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning. Tidigare har de antagit den regionala handlingsplanen men ville fördjupa arbetet

Ljusdal

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.

Hudiksvall

Hudiksvall var först ut av länets alla kommuner med att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 gällande de åtgärder som berör kommunerna. Hudiksvall vann också MatVärdens utmaning MatSmart kommun 2021 för sitt goda arbete för livsmedel i kommunen.De har

Hofors

Hofors kommun har tagit fram en lokal handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin. De har satt upp en projektgrupp och fyra arbetsgrupper som jobbar med de strategiska områdena, regler & villkor; konsument & marknad; kunskap & innovation samt livsmedelsberedskap.

Gävle

Gävle kommun arbetar mycket med offentlig upphandling av lokal mat. De har ett flertal mål i kommunens miljöstrategiska program som faller in under arbetet med livsmedelsstrategin. Utdrag av mål med koppling till livsmedel från Gävle kommuns Miljöstrategiska program. Gävle kommuns

Bollnäs

Bollnäs kommun antog 2021 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen. Planens övergripande mål En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir