Ockelbo

Ockelbo kommun har beslutat att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och arbeta med de mål och åtgärder som berör kommunen. Detta för att förtydliga att beredskap, företagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet från kommunen har varit kostchef, miljöstrateg, samhällsplanerare, teknisk chef, säkerhetschef, näringslivschef, upphandlingssamordnare, kommunalråd och kommunchef. Utöver dessa har Länssyrelsen, MatVärden och LRF varit delaktiga.

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till mat har format handlingsplanens mål och åtgärder. Genomförandet har redan börjat och det är med glädje och höga förhoppningar arbetet nu fortsätter.

Kontaktperson för livsmedelsstrategin i Ockelbo:

Per Ahlbom – kostchef
per.ahlbom@ockelbo.se
070-1604130