Hudiksvall

Hudiksvall var först ut av länets alla kommuner med att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 gällande de åtgärder som berör kommunerna. Hudiksvall vann också MatVärdens utmaning MatSmart kommun 2021 för sitt goda arbete för livsmedel i kommunen.
De har varit bollplank och inspiration till flera av de andra kommunerna. Ett samarbete finns med Ljusdals- och Nordanstigs kommun kring livsmedel.

Kartläggning och förstudie

Under 2021 gjordes en förstudie och en kartläggning av livsmedel i kommunerna i norra Hälsingland. Där uppstod nya nätverk och idéer hur arbetet med livsmedelsstrategin kan fortlöpa på bästa sätt. Ett nätverk med benämningen Storgruppen har bildats där diskussioner hållits för att tydliggöra de utmaningar som behöver lösas. Läs mer om vad som kom fram i förundersökningen i slutrapporten. Där finns även relevanta dokument så som kartläggning, åtgärdsplaner och plan för samverkan länkat.