Ljusdal

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.

Fler odlingsmöjligheter i kommunen

Saknar du egen mark att odla på, eller skulle du vilja ha större odlingsmöjligheter än du har idag? Just nu tittar Ljusdal på hur de kan erbjuda fler odlingsmöjligheter i kommunen.

För att undersöka intresset har kommunen gjort en enkät där du kan fylla i intresse för odlingsmark.

Kartläggning och förstudie

Under 2021 gjordes en förstudie och en kartläggning av livsmedel i kommunerna i norra Hälsingland. Där uppstod nya nätverk och idéer hur arbetet med livsmedelsstrategin kan fortlöpa på bästa sätt. Ett nätverk med benämningen Storgruppen har bildats där diskussioner hållits för att tydliggöra de utmaningar som behöver lösas. Läs mer om vad som kom fram i förundersökningen i slutrapporten. Där finns även relevanta dokument så som kartläggning, åtgärdsplaner och plan för samverkan länkat.

Lokal mat i offentliga kök

Ljusdals kommun arbetar aktivt med att öka inköpen av lokal mat till de offentliga köken.

En av många saker kommunen kan göra är att köpa in mer lokal mat till förskola, skola och äldreomsorg. Kommunens näringslivskontor och kostverksamhet stöttar gärna lokala producenter i att delta i kommunala upphandlingar, vilket betyder att man tecknar ett avtal där kommunen har möjlighet att köpa livsmedel av en viss leverantör under avtalsperioden.

För att delta i upphandlingarna finns det inga krav på att kunna leverera stora mängder, varje vecka eller under hela året. Man behöver heller inte kunna leverera till hela kommunen utan kan välja en ort eller till och med enbart en förskola. Ljusdals kommuns nuvarande avtal med lokala företag/producenter sträcker sig mellan mars 2018 och februari 2022.

En ny upphandling kommer starta under hösten 2021 med plan att färdigställas under februari 2022. Avtalet kallas SME, små- och medelstora företag som håller sig inom en 25-milsradie, och de klassas som lokala producenter/ företag.

Har du frågor gällande upphandling av livsmedel? Eller vill du kanske själv vara med och lämna anbud i vår kommande livsmedelsupphandling? Ljusdals kommun samverkar i denna upphandling med Inköpssamverkan Mitt. Läs mer här: eller kontakta: inkop@bollnas.se

Har du övriga frågor om offentlig upphandling av lokal mat?
Välkommen att kontakta Maria Persson – Kostchef
maria.persson@ljusdal.se Tel: 0651 -182

Se på filmen där Maria Persson berättar om hur de arbetar för att öka mängden lokal mat på kommunens tallrikar. De besöker en av leverantörerna, Tura Gård i Järvsö, som berättar om hur det är att vara leverantör.