Kalender

september 2023

Temadag Ekomarknaden

Välkommen på en dag där vi lyfter frågan om ekologisk mat och livsmedelsförsörjning utifrån olika perspektiv. Syftet med dagen är att diskutera ekomarknaden ur flera olika perspektiv, från lantbrukets till skolkökens och butikernas verklighet. Hur ser framtiden ut för ekomarknaden? Vilka fördelar har ekologisk produktion och vad vill konsumenterna ha? Målgrupp är lantbrukare, politiker, tjänstemän, […] ...
25 sep
09:30 - 15:00
Wij trädgårdar
oktober 2023

Information om investerings- och projektstöd inom livsmedel-och besöksnäring

Är du företagare inom livsmedelssektorn eller besöksnäringen och vill göra en investering för att utveckla ditt företag? Eller är du intresserad att driva ett projekt kopplat till mat? Då är du välkommen till ett digitalt lunchseminarium om vilka stöd som går att söka från Länsstyrelsen Gävleborg. Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om vilka stöd som […] ...
11 okt
08:00 - 09:00
Digitalt

Inspirationsföreläsning: från hobby till företagare-inspirerande exempel

När du går ifrån att ha en hobbyverksamhet till att starta ett företag och personal ska anställas finns det mycket att tänka på. Denna lunchföreläsning får du lyssna till två personer med erfarenhet från att börja i liten skala och sedan växla upp sin verksamhet. Vi har med oss en fantastisk skara av kunniga och […] ...
11 okt
12:00 - 13:00
Digitalt

Information om investerings- och projektstöd inom livsmedel-och besöksnäring

Är du företagare inom livsmedelssektorn eller besöksnäringen och vill göra en investering för att utveckla ditt företag? Eller är du intresserad att driva ett projekt kopplat till mat? Då är du välkommen till ett digitalt lunchseminarium om vilka stöd som går att söka från Länsstyrelsen Gävleborg. Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om vilka stöd som […] ...
12 okt
17:00 - 18:00
Digitalt
november 2023

Nyheter för mathantverkare – Regler och villkor

Per Nilsson, erfaren rådgivare inom livsmedelshygien, berättar om de senaste nyheterna för mathantverkare. Vilka regler har tillkommit och vilka är borttagna eller på väg bort? Kommer det ske någon lättnad för vattenkontroller? vad gäller nu med nya riskklassificeringar för mathantverkare? Passa på att ställa dina frågor till föreläsare Per Nilsson. Föreläsare Per Nilsson driver företaget […] ...
07 nov
12:00 - 13:00
Digitalt

Inspirationsföreläsning: Förädla produkter från gården

Har du en egen produktion av livsmedel och vill börja förädla dem? Lyssna till två företagare som har flera olika inriktningar på sitt företagande, men där förädling av råvaror står i fokus. Björn Daniels – Hansjö mejeri Mejeriet grundades av Björns föräldrar som drev lantbruk med mjölkkor i Hansjö, norr om Orsa. Sedan mars 2019 […] ...
29 nov
12:00 - 13:00
Digitalt
Inget evenemang hittades!