Söderhamn

Söderhamns kommun har många projekt och satsningar på gång som ingår i arbetet med livsmedelsstrategin. Kommunen har antagit den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De har 4 aktivitetsgrupper som jobbar med fokusområdena regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation och livsmedelsberedskap.

Kontaktperson för livsmedelsstrategin i Söderhamn:

Bitti Alvin Lehman – Näringslivsutvecklare 
Bitti.AlvinLehmann@soderhamn.se
0270–759 74