Gävleborgs handlingsplan 2018-2030

Följ vårt arbete med livsmedelsstrategin

Nationell strategi och regional handling

På den här sidan hittar du information om det arbete som görs i Gävleborg för att produktionen av livsmedel ska öka och för att målen i handlingsplanen ska nås.

Här kan du följa arbetet och få en överblick över vad som pågår i Gävleborgs tio kommuner och hos oss organisationer som jobbar aktivt med handlingsplanen.

Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till år 2030. Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks och relevanta miljömål nås. Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

Handlingsplanen för Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges livsmedelsstrategi ska nås.

Vi startade arbetet redan 2018 med att genomföra 30 dialogmöten runt om i länet med producenter, branschorganisationer, kommuntjänstepersoner, politiker med flera. för att få en stark lokal förankring. För oss är det viktigt att alla är med och bidrar för att målen i handlingsplanen ska uppnås. Det är i de 10 kommunerna i Gävleborg som det viktiga operativa arbetet händer. 

Kalender

I Länsstyrelsen Gävleborgs kalender hittar du de aktiviteter livsmedelsstrategin arrangerar.

Aktuellt

Mer tackakött på menyn- inspirationsdag i Vinnersjö

Hur kan vi öka intresset och konsumtionen av det goda och hållbara får/tacka-köttet? På det första mötet, i en planerad serie, med både lammproducenter och kockar diskuterades möjlighter och utmaningar. Tomas och Malin på Vinnersjö Gårdsslakteri har hela kedjan med

”Knölen” och jag

En essä skriven av Gertrud Edström ordförande Slow Food Gästrikland. En av flera som medverkar i potatisuppropet. Jordpäron, ett fint namn eller hur? Undrar när äpplet blev päron dock, för visst måste väl jordpäron komma från franskans pomme de terre.

Lyckad första fäbodvecka!

Förra veckan kunde alla åka runt och besöka fäbodar i länet. Det anordnades aktiviteter för att lyfta fäbodkulturen och dess plats i vårt moderna samhälle. I år var första året som Gävleborgs län deltog i fäbodveckan tillsammans med Dalarna. Ett

Odla potatis – en tacksam gröda

Nu är våren och till och med sommaren i gång. Därmed hög tid att sätta ner dina ”pärer” i backen. Här kommer några tips om hur du lyckas med din odling. Potatis är känd som en grönsak som är lätt

Senaste nytt om fäbodveckan

Fäbodveckan 2–9 juli är en chans för oss alla att öka kunskapen om klimatsmart matproduktion och biologisk mångfald, samtidigt som vi uppmärksammar vikten av att ha produktion av mat på utmarker. För att inte tala om att det är en

Potatisuppropet är nu igång!

Potatisuppropet är nu officiellt invigt på Wij Trädgårdar av Marit Rempling, kommunstyrelsens vice ordförande i Ockelbo. Hon planterade en potatis i vår hink. Den ska vi följa och se hur många potatisar vi får! Dagen startade med en potatislunch i