Publikationer

Här publiceras rapporter, kunskapsunderlag, statistik med mera kopplat till livsmedelskedjan i Gävleborg. 

Ladda ner eller läs rapporter från det arbete som gjorts i länet sedan starten av handlingsplanen. 

Statistik livsmedelskedjan i Gävleborg

Statistik är ett bra sätt att bekanta sig med länets livsmedelsproduktion. Här kan du fördjupa dig i livsmedelskedjan i Gävleborgs län. Hur produktionen ser ut och har utvecklats de senaste åren, hur självförsörjande länet är av olika livsmedel osv.

Kommuner i samverkan

Förstudien om livsmedel i Norra Hälsingland har sammanställts och finns nu i rapportform med länkar till den spännande kartläggningen av primär- och förädlingsföretag som finns i de tre kommunerna; Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal.