Bollnäs

Bollnäs kommun antog 2021 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen.

Planens övergripande mål

  • Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030 (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).
  • Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 procent till år 2030
    (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).

En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir därmed mer motståndskraftiga i händelse av kris.

Livsmedelsproduktionen bidrar med arbetstillfällen samt är drivkraft i andra näringar som friluftsliv, turism och är en förutsättning för ett öppet odlingslandskap vilket upplevs som attraktivt för närboende på landsbygden.

Livsmedelsproduktionen är viktig för länets ekonomiska utveckling. Öppet odlingslandskap är även en förutsättning för många arters fortlevnad. Livsmedelsproduktion är på så sätt en viktig faktor för bibehållen och ökad biologisk mångfald.

2023

Under januari planerar Näringslivs- och utvecklingskontoret att under en vecka lyfta upp livsmedelsföretagen genom ett antal företagare intervjuer. Har du tips på företag som skulle vara intressanta att veta mer om, hör av dig till näringslivs- och utvecklingskontoret.

E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se


Bollnäs lokala livsmedelsstrategi på deras webbplats

Kontakt i Bollnäs kommun:
Daniel Jansson
Telefon: 0278-258 52
E-post: daniel.jansson@bollnas.se

Bollnäs kommun har många aktiva aktörer inom livsmedelskedjan som jobbar framåt. Bland annat har det skapats en samordningsfunktion där lokala odlare kan lämna in sina grönsaker för tvättning, packning och utkörning. Sexton odlare finns nu med som leverantörer och genom denna lösning kan de lämna in anbud på lokala grönsaker till Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner.

Kontakt i odlingsnätverket:
Telefon: 072-22 24 702
E-post: info@theresetradgardsmat.se