Om oss

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF Gävleborg och MatVärden ansvarar för genomförandet av handlingsplanen tillsammans med aktörer som initierar och genomför åtgärder.

Den regionala handlingsplanen klubbades igenom 2018. Innan dess genomfördes dialogmöten med politiker, tjänstepersoner, företagare och olika organisationer i kommunerna. Separata dialoger hölls med branschorganisationer, föreningar och politiska partier. Totalt har över 30 stycken dialogmöten genomförts med fler än 300 deltagare.