Gävle

Gävle kommun arbetar mycket med offentlig upphandling av lokal mat. De har ett flertal mål i kommunens miljöstrategiska program som faller in under arbetet med livsmedelsstrategin.

Utdrag av mål med koppling till livsmedel från Gävle kommuns Miljöstrategiska program.

 • Gävle kommuns inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 60 % år 2025.
 • Gävle kommuns inköp av rött kött ska minska med 20 % från år 2020 till 2025 och andelen vegetabiliska proteiner ska öka.
 • Gävle kommuns inköp av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 % år 2025.
 • Gävle kommuns inköp av svenskproducerade livsmedel ska vara minst 75 % år 2025.
 • Mängden totalt matsvinn som slängs inom vård, omsorg, förskola och skola inom Gävle kommunkoncern ska minska med 15 % mellan år 2020 och år 2025.
 • Värdet av den samlade livsmedelsproduktionen (kr) inom Gävle kommun som geografiskt område har ökat med 50 % från år 2020 till år 2030.
 • Bibehållen jordbruksareal i kommunen.
 • Andel ekologiskt odlad areal åkermark/jordbruksmark i % ska öka.
 • Varor och tjänster som upphandlas av Gävle kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara.

  Gävle kommun har nu nya avtal med lokala livsmedelsleverantörer. Glada Gården i Ockelbo är nya och väldigt glada och stolta över avtalet. Läs mer här.

Gävle kommun deltog i tävlingen Matsmartaste kommunen som MatVärden håller i.
Ladda ned Gävles tävlingsbidrag för att läsa mer om allt som görs inom kommunen.