Fäbodveckan

Svart-vit get i hage

Fäbodveckan Sätt kryss i kalendern för Fäbodveckan som inträffar den 2–9 juli! Fäbodveckan kommer uppmärksamma bland annat klimatsmart matproduktion, biologisk mångfald och lokala traditioner. Aktiviteterna under Fäbodveckan kommer vara spridda främst på olika fäbodar i Gävleborg och även Dalarna. Exempel på aktiviteter du kan ta del av: mjölkförädling, gärdsgårdsbygge, lieslåtter, barnaktiviteter och kurser. På vissa […]

Potatisuppropet

Potatisuppropet Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Matvärden och andra samarbetspartners väcker liv i Potatisuppropet igen. Det för att öka självförsörjningsgraden på potatis i vårt län. Våren 2020 startade omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn Potatisuppropet med syftet att öka vår matberedskap. Nu tar vi nya tag och drar i gång uppropet igen. Tillsammans är vi flera organisationer som […]

Söderhamn

Tallrik med en modern sallad med potatis och strömming.

Söderhamns kommun har många projekt och satsningar på gång som ingår i arbetet med livsmedelsstrategin. Kommunen har antagit den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De har 4 aktivitetsgrupper som jobbar med fokusområdena regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation och livsmedelsberedskap. Kontaktperson för livsmedelsstrategin i Söderhamn: Bitti Alvin Lehman – Näringslivsutvecklare Bitti.AlvinLehmann@soderhamn.se0270–759 74

Nordanstig

Nordanstigs kommun har gjort en kommunal handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2022 och utgör en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning. Tidigare har de antagit den regionala handlingsplanen men ville fördjupa arbetet och gjorde därför en egen.

Bollnäs

Bollnäs kommun antog 2021 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen. Planens övergripande mål En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir därmed mer motståndskraftiga i händelse av kris. Livsmedelsproduktionen bidrar med arbetstillfällen samt är drivkraft i […]

Ljusdal

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.

Ockelbo

Ockelbo kommun har beslutat att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och arbeta med de mål och åtgärder som berör kommunen. Detta för att förtydliga att beredskap, företagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Ovanåker

Ovanåker kommun har antagit en kommunal handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Nu sker ett arbete för att genomföra handlingsplanen. Det ska bland annat tas fram en aktivitetsplan för alla förvaltningar som är involverade.

Hofors

Hofors kommun har tagit fram en lokal handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin. De har satt upp en projektgrupp och fyra arbetsgrupper som jobbar med de strategiska områdena, regler & villkor; konsument & marknad; kunskap & innovation samt livsmedelsberedskap.

Sandviken

I Sandvikens kommun har handlingsplanen för den regionala livsmedelsstrategin antagits politiskt och ett omfattande arbete med att utforma en aktivitetsplan har påbörjats. Alla berörda förvaltningar har varit involverade i arbetet vilket är en framgångsfaktor för att handlingsplanen ska kunna göra skillnad.