Mål och strategier

Här kan du läsa om nationella och regionala mål och strategier som är kopplade till arbetet med livsmedelsstrategin. Sveriges miljömål; Regional utvecklingsstrategi och Regional energi och klimatstrategi.

Agenda 2030

De 17 målen i agenda 2030

Här kan du läsa om hur Agenda 2030 integreras in i arbetet med livsmedelsstrategin i Gävleborgs län.

Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

För att vara bättre förberedda på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga livsmedel, måste försörjningsförmågan öka väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som i Gävleborg.

Kunskap och innovation

Mål 12-14. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området kunskap och innovation är att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Konsument och marknad

Mål 6-11. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom Konsument och marknad är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val.

Regler och villkor

Mål 1-5. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området Regler och villkor är att utformningen av dessa ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar.