Agenda 2030

De 17 målen i agenda 2030
De 17 målen i Agenda 2030

Här kan du läsa om hur Agenda 2030 integreras in i arbetet med livsmedelsstrategin i Gävleborgs län.

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Alla världens länder berörs i den globala omställningen. Handlingsplanen bidrar till måluppfyllnad inom till exempel mål 1, avskaffa hunger, mål 7, modern energi för alla, mål 8, produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål 13, bekämpa klimatförändringarna samt mål 15, landbaserade ekosystem.