Kommuner i samverkan

Förstudien om livsmedel i Norra Hälsingland har sammanställts och finns nu i rapportform med länkar till den spännande kartläggningen av primär- och förädlingsföretag som finns i de tre kommunerna; Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal.

Beskrivning

Kommunerna i länet är av varierande storlek och har olika förutsättningar både ekonomiskt, geografiskt och klimatmässigt att producera livsmedel och öka produktionen av livsmedel. För att ingå i kommunal samverkan för implementeringen behöver riskfaktorer och styrkor analyseras noggrant i respektive fokusområde och geografisk plats. Detta kan bidra till effektivare genomförande inte bara för kommunerna i norra Hälsingland, som ingår i förstudien, utan även för andra samverkansområden i länet. Resultatet kan gynna fler samverkansområden som till exempel västra Gästrikland (Sandviken-, Ockelbo- och Hofors kommun) samt södra Hälsingland (Ovanåkers-, Söderhamns- och Bollnäs kommun).