Ökad odling av baljväxter till livsmedel och foder – Möjligheter och utmaningar

Detta är en utredning om baljväxter som samlar kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen och om vilka effekter det kan ge.

I rapporten hittar du information om samhällsnyttor med ökad odling och konsumtion av baljväxter, odlingsstatistik, lönsamhet, trender och potential m.m.

Läsa rapporten på Jordbruksverkets hemsida: Ökad odling av baljväxter till livsmedel och foder – Möjligheter och utmaningar (jordbruksverket.se)