Odla potatis – en tacksam gröda

Nu är våren och till och med sommaren i gång. Därmed hög tid att sätta ner dina ”pärer” i backen. Här kommer några tips om hur du lyckas med din odling.

Potatis är känd som en grönsak som är lätt att odla med riklig skörd. Det stämmer verkligen. Glädjen att få gräva upp en klase med potatisar vid skörd är oemotståndlig. Den kan exempelvis gå direkt ner i grytan eller lagras hela vintern. Potatis ger en bra mättnadskänsla och innehåller många nyttiga ämnen och C-vitamin. Dock är det bra att ha koll på vissa saker för att få en fin skörd och inte sprida sjukdomar till grannarnas odlingar.

Ta hand om dina potatisar

Bladmögel är det största problemet i hobbyodlingar. Bladen vissnar bort, knölarna slutar växa samt kan få brunröta.

– Eftersom bladmögel sprids via sporer i luften så är det viktigt att så tidigt som möjligt klippa bort angripna blad eller slå av hela blasten. Låt bladen torka på plats eller lägg dem så att sporer inte flyger i väg till dina eller omgivande odlingar. Bladmögel behöver fukt för att utvecklas och sporerna dör av solljus. Lägg inte angripen blast i komposten, då finns det risk att bladmöglet överlever och sprids vidare, säger Åsa Rölin som är potatisrådgivare och deltar i potatisuppropet.

För att motverka bladmögel och andra sjukdomar så rekommenderas att använda certifierat utsäde som finns i trädgårdshandeln. Det finns ett antal sorter som är motståndskraftiga mot bladmögel. Även tidiga sorter kan klara sig bra eftersom de kan bli färdiga innan bladmögel kommer. Exempel på potatissorter som kan fungera bra i hobbyodling är de tidiga Arrow, Solist och Amandine, samt sorter med bra motståndskraft mot bladmögel såsom Alouette, Carolus, Connect, Jacky, Tinca och Twister.

– Förgro potatisen för att den snabbare ska komma i gång och växa. Det ökar chansen att du får en fin skörd innan eventuellt angrepp av bladmögel, säger Rebecka Wikström, projektledare för livsmedelsstrategin, Länsstyrelsen Gävleborg.

Ombyte förnöjer

När det kommer till gödning så är potatisen inte så krävande. Grundgödsla med brunnen stallgödsel när du planterar potatisen. För mycket kväve ger mer blad än knöltillväxt.

I yrkesodlingar är växtföljden otroligt viktigt. Även hobbyodlare behöver tänka på att inte odla potatis flera gånger i följd på samma plats. En grundregel är att potatisen inte ska odlas på samma jordplätt oftare än vart fjärde till femte år. Det motverkar virus, nematoder (rundmaskar) och andra sjukdomar.

– Har du inte så mycket mark att odla på, då går det fint att odla potatis i hink eller pallkrage. Det finns många tips och trix att läsa vidare om, säger Rebecka Wikström.

Lite intressant fortsatt läsning:

Odla potatis hemma – Sara Bäckmo, sarabackmo.se

Sätta potatis – stor guide till potatisodling, tidningen Land

Information från Jordbruksverket om ekologisk potatisodling, Starta eko potatis

Ekologisk odling av matpotatis, Jordbruksverket