Tips! Goda exempel från lantbruket – tre webbinarier

Under vintern 21/22 anordnade Baltic Stewardship Initiative, BSI, tillsammans med LRF och Greppa Näringen en webbinarieserie med fokus på att lyfta lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk. Innovativa och effektiva lösningar på gårdsnivå spelar en viktig roll för att vi ska minska läckaget av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav.

Webbinarierna har varit både välbesökta och uppskattade och nu finns samtliga webbinarier samlade för alla att ta del av. De tre webbinarierna innehåller intressant och matnyttig information för framför allt lantbrukare, experter och myndigheter, men också för andra som är intresserade av att lära sig mer om viktiga åtgärder på gårdsnivå som bidrar till minskad övergödning.