Temadag om livsmedelsberedskap

Hur producerar vi mat i en föränderlig omvärld? Den frågan var i fokus under en temadag i Söderhamn den 14 oktober där Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Region Gävleborg, LRF och MatVärden lyfte länets framtida livsmedelsberedskap.

Cirka 120 personer samlades för att lyssna och delta i samtal kring länets livsmedelsberedskap. Andra saker som berördes är vad som händer om det blir krig och hur vi ska anpassa oss till klimatförändringar.

Arrangörerna bakom temadagen jobbar alla med olika målgrupper och ett gott samarbete är därför viktigt.

– Det här en liten punktinsats men som är väldigt viktig. Vi behöver jobba vidare med detta för vi behöver mat och vatten. Det är viktigt att vara förberedd på kriser, planera inför eventuella krisscenarion när det kommer till livsmedelsförsörjning och även prata om det. Kunskap och kriser är även det viktigt, säger Rebecka Wikström, ansvarig för Gävleborgs livsmedelsstrategi på Länsstyrelsen Gävleborg.

Rebecka Wikström är ansvarig för Gävleborgs livsmedelsstrategi på Länsstyrelsen Gävleborg.

Livsmedelsstrategin

En stark beredskap är en viktig och uttalad punkt i Sveriges livsmedelsstrategi, där finns det även en klimatanpassningsstrategi.

­– Framtiden för länet ser olika ut beroende på tidsaspekten. Ser vi på ett längre perspektiv så kanske det vid år 2070 inte går att producera livsmedel i södra Europa på grund av klimatförändringar. Det kommer att göra Sveriges åkermark otroligt viktig för resten av världen. I ett kortare perspektiv så är det just nu mycket medvind i dessa frågor. Det går lättare att lyfta frågorna och förhoppningsvis leder det till att fler jobbar med dem, säger Rebecka Wikström.

Beredskapen i länet

Gävleborgs livsmedelsberedskap står inför en del utmaningar på grund av att vi inte har produktion av allt. Förädlingen av råvaror är väldigt låg. Produktionen av mjölk och kött i länet har vi mer av, men vi är inte självförsörjande. Lönsamheten för mjölkbönder har ökat då de får mer betalt nu.

– Vi måste få fler företag aktiva inom lantbruket och livsmedelsindustrin för att kunna öka produktionen. De måste också vara lönsamma för att folk ska vilja satsa. Naturligtvis finns det många andra utmaningar, fortsätter Rebecka Wikström.

Dagen som helhet

Det stora deltagarantalet på temadagen visar på att det är en viktig fråga som berör många olika aktörer i samhället. Under dagen samlades en bred grupp människor och flertalet aktörer.

– Det var svårt att få folk att sluta prata med varandra, det var ett väldigt stort intresse hos besökarna vilket pekar på att många tycker att frågan är viktig och har viljan att samarbeta med andra aktörer, avslutar Rebecka Wikström.

Föreläsningar under dagen

  • Nötköttsproduktion i framtiden, Jan Forssell 
  • Investeringar för framtidens jordbruk, Victoria Thuillier, hållbarhetsexpert LRF Mjölk
  • Forskning inom livsmedelsproduktion i Gävleborg, Högskolan i Gävle
  • Framtidsspaning – vad köper konsumenterna? Linda Elverstig, MatVärden
  • Hur jobbar kommunerna med livsmedelsstrategin?
  • Panelsamtal med representanter från Hudiksvalls och Söderhamns kommun
  • Mjölkproduktion i framtiden, Magnus Svensson, regionordförande Arla Nordost
  • Hur ser framtiden ut för spannmålsproduktionen i länet? Håkan Söderlund, Dalviks Kvarn och Cathrine Wallin, Lantmännen
  • Småskalig grönsaksproduktion – samverkan gör susen, Therese Westlén, Therese trädgårdsmat