Välkommen till Gävleborg Rebecka!

Vi välkomnar Rebecka Wikström till hennes nya uppdrag som projektledare för Gävleborgs Handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi. Hon tar över stafettpinnen från Nanna Jan-Ers som nu jobbar som projektledare på MatVärden. Rebecka kommer direkt från arbetet med livsmedelsstrategin i Kronobergs län, även där på Länsstyrelsen. Hon har gått utbildningen agronom- landsbygdsutveckling på SLU i Uppsala och har praktisk erfarenhet från grönsaks- och mjölkgårdar.

Rebecka, berätta lite om dig själv!
Jag har ett enormt intresse för mat, från primärproduktion till förädling och smaker. Finns det något mer inspirerande och härligt än att tillaga en riktigt fin råvara eller smaka på ett välgjort mathantverk? Jag är också intresserad av odling och att samla och plocka råvaror från skog och mark. Så kort sagt, mat är mitt största intresse och en av mina drömmar är att hitta en tomt med odlingsmöjligheter i Uppland eller Gästrikland.
Vad kommer du att starta med?
Jag kommer nu att ta kontakt med alla personer på kommuner och de andra organisationerna som arbetar med livsmedel för att få en överblick på vad som gjorts sedan handlingsplanen sjösattes 2018.
Mycket händer och har hänt och arbetet med den här hemsidan, som vi startar upp nu, är ett sätt att sprida kunskap och inspiration.
Att få jobba med livsmedelsstrategin i Gävleborgs län är otroligt spännande! Det känns ärorikt att få delta i arbetet för att främja den lokala maten. Vi behöver hela tiden prata om hur viktig matproduktionen är i Sverige, ur ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv.