Akrontork

Torkning och lagring av spannmålsgrödor

Seminariet är utformat för att ge dig som lantbrukare inspiration och kunskap i ämnet torkning och lagring av spannmål, trindsäd och oljeväxter.

Seminariet riktar sig till lantbrukare som har eller funderar på att investera i tork- och lagringsanläggning.

Program

Lönsamhet i spammålstorkning

Första delen av seminariet pågår under ungefär en timme och tar upp följande ämnen:

  • investeringsutrymme – baserat på historiska priser, vilket investeringsutrymme finns. Diskussion gällande både produktion av spannmål för avsalu och eget foder.
  • rörliga kostnader för drift – diskuterar vilka rörliga kostnader som uppstår och hur lantbrukaren kan påverka dessa
  • samverkan i gemensamägd anläggning – hur investeringsutrymme varierar med olika arealunderlag
  • utlastningsalternativ – hur kan lantbrukare möta olika handlares krav på lastning av lastbil
  • uppdatering av befintlig anläggning – tekniska, ekonomiska och livsmedelshygieniska aspekter att ta hänsyn till.

Torkning och lagring

Andra delen av seminariet pågår i ungefär en och en halv timme och tar upp följande ämnen:

  • torkteori – vad gör en tork effektiv och viktiga saker att tänka på för bästa prestanda
  • hygien – lagringsstabilitet vid olika vattenhalter
  • lagring av spannmål i utomhussilo – risker för uppfuktning
  • val av energilösning – kostnader och lösningar för olika energislag, samt möjlighet till energieffektivisering.

Avslutningsvis kommer du få information om Greppa Näringens arbete med Energikollen. Det kommer även finnas tid att att föra en gemensam diskussion.

Det finns möjlighet att köpa fika och lunch.

Medverkande

Föreläsare är Hugo Westlin, Projektledare på RISE, Avdelningen för Jordbruk och Livsmedel, Enheten för Jordbruk och Trädgård. Han är stationerad vid RISE kontor i Skara.

Hugo är utbildad Teknikagronom med inriktning mot vegetabilieproduktionsteknik. Han har arbetat med spannmålshantering, torkning och lagring sedan 2005 i olika sammanhang. Innan sin anställning på RISE arbetade han som Teknik- och Energirådgivare på Hushållningssällskapet Västra. Hugo har god kunskap om spannmålshantering och är van att föreläsa för lantbrukare.

Hugo är född och uppvuxen i Valbo utanför Gävle.

Anmäl dig via Länsstyrelsens kalender

Datum

mar 22 2022
Expired!

Tid

09:30 - 14:00

Platser

Bollnäs folkhögskola