Temadag- hur producerar vi mat i en föränderlig omvärld?

Hur kan vi producera mat i ett föränderligt klimat och med många svängningar i omvärlden?  Under en heldag kan du lyssna på intressanta seminarium och samtal om bland annat; krisberedskap och klimatanpassningar för matproduktion; framtidsspaningar om mjölk-, spannmåls- och grönsaksproduktion; kommuner och andra organisationers arbete för livsmedelsproduktion och mycket mer. Under dagen kommer ni även kunna möta intressanta utställare.

Program

Under dagen kommer du även kunna möta intressanta utställare. Förmiddagen är gemensam för alla sen har du möjlighet att välja mellan fyra parallella seminarium.

09.30 Fika och registrering

10.00 Välkommen – Eva Lindberg, ordförande regionstyrelsen och moderator Christoffer Carstens

10.10 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi – framtiden i länet – Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg

10.20 Den gemensamma jordbrukspolitiken, Common Agricultural Policy (CAP) – hur ser nästa programperiod ut? – Kristin Larsson och Rickard Hedlund, Länsstyrelsen

11.00 Hur får vi mat vid höjd beredskap? – Therese Frisell, Beredskapshandläggare Livsmedelsverket

11.30 Ett gyllene tillfälle att ställa om – Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet.

12.00 Lunch

13.00 Fyra parallella seminarier

-Nötköttsproduktion i framtiden – Jan Forssell

-Investeringar för framtidens jordbruk – Lantbrukarnas riksförening (LRF)

-Forskning inom livsmedelsproduktion Gävleborg – den cirkulära livsmedelskedjan – Högskolan i Gävle

-Framtidsspaning- vad köper konsumenterna? – Linda Elverstig – MatVärden

13.30 Utställningar och mingel

14.00 Fyra parallella seminarier

-Hur jobbar kommunerna med livsmedelsstrategin? – Panelsamtal med representanter från Söderhamns, Hofors och Hudiksvalls kommuner

-Mjölkproduktion i framtiden – Magnus Svensson, regionordförande Arla Nordost

-Hur ser framtiden ut för spannmålsproduktionen i länet? – Håkan Söderlund, Dalviks Kvarn och Chatrine Wallin, Lantmännen

-Småskalig grönsaksproduktion – samverkan gör susen – Therese Westlén

14.30 Utställningar och mingel

15.00 Panelsamtal om klimat och livsmedelsproduktion – Hur ska livsmedelsproduktionen ställa om i klimatförändringarnas tid?

16.00 Slut

Datum

okt 13 2022
Expired!

Tid

10:00 - 16:00

Platser

CFL Söderhamn