jordbruksmark

Kunskapsmöte om jordbruksmarkens betydelse

I pandemins spår har frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning blivit mycket aktuell. För att dagens och framtidens livsmedelsproduktion ska kunna säkras behöver vi tänka ett varv till kring hur jordbruksmarken används. Därför bjuder vi in till ett samtal för att lyfta upp jordbruksmarkens värde och hur den ska hanteras vid förändringar av markanvändningen. Jordbruk läggs ner, jordbruksmark bebyggs eller växer igen i länet. Vårt odlingslandskap påverkas, värden försvinner och livsmedelsproduktionen hotas.

Under förmiddagen får vi information om Jordbruksverkets miljömålsarbete kring brukningsvärd jord-bruksmark, inspel från forskning på SLU om jordbruksmarken i samhällsplanering och goda exempel på hur jordbruksmark hanteras i kommunala planprocesser. Vi avslutar med en diskussion om jordbruksmarken och hur vi tillsammans eller i våra organisationer kan arbeta med att bibehålla jordbrukslandskapet. Det kan till exempelhandla om strategiska ställningstaganden eller hantering i planprocesser i kommunerna.

PROGRAM:
•Berit Löfgren, enhetschef på Länsstyrelsen, inleder om jordbruksmarkens värden.
•John Andersson från Jordbruksverket berättar om det nationella arbetet kring brukningsvärd jordbruksmark.
•Anders Larsson forskare på SLU Alnarp belyser olika aspekter av jordbruksmark i samhällsplanering.
•Goda exempel på hur olika kommuner har hanterat jordbruksmark i planeringsprocesser.
•Diskussion – Hur kan vi med gemensamma resurser se till att jordbruksmark inte exploateras? Hur tar vi det vidare efter detta möte?

Anmälan:
Senast den 13 mars i Länsstyrelsens kalender

Frågor inför mötet besvaras av Projektledare Rebecka Wikström
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller 010- 225 14 70

Datum

mar 16 2022
Expired!

Tid

08:45 - 11:45

Platser

Digitalt