Bord med matvaror

Inred din gårdsbutik – tillfälle 2

Välkomna till en digital föreläsning med handfasta tips och goda råd kring hur man planerar butiksytan, möblering och exponering. Företagaren Annica Bergman, DEKKO AB, kommer att ta upp exempel från tom lokal till färdig butik, hur man skapar en inspirerande och säljande miljö.

>Dekkos hemsida

Föreläsningens innehåll

Planering av ytan – ”Rätt vara, på rätt plats, rätt exponerad”. Vi går igenom hur man genom att skapa ett effektivt kundvarv kan utnyttja butiksytan bättre och skapar ett effektivt flöde genom butiken.

Exponering – Hur väljer man inredning för olika ytor och olika typer av produkter, olika sätt att exponera produkter på olika ytor i butiken utifrån kundflöde, budskap, mängd produkter mm.

Exponeringsytor i butiken – För att underlätta arbetet i butiken och generera ett ”flöde” genom hela butiken arbetar man med olika ”stationer” (exponeringsytor).

Exponeringshjälpmedel – För att skapa en säljande och inspirerande exponering kan man behöva någon form av exponeringshjälpmedel för att lyfta fram produkterna eller förstärka en känsla på ett bra sätt.

Kampanjer & Aktiviteter – Ett bra verktyg för att skapa trafik till butiken. Här går vi igenom, steg-för-steg, hur man skapar en kampanj/aktivitet, var i butiken den bör placeras och hur den exponeras för bästa genomslag.

Miljömaterial – Som ett komplement till produkterna använder man ofta någon form av miljömaterial, för att skapa ett blickfång eller förmedla en känsla.

Belysning och ljussättning – Med ljussättningen kan man lyfta fram produkter och även ”leda” kunden genom butiken. Här tittar vi på olika typer av ljus, hur man ljussätter olika ytor och hur man med hjälp av belysning kan lyfta fram ”svåra ytor”.

Inspiration & frågor – Föreläsningen avslutas med inspirationsbilder på olika exponeringar och butiksmiljöer i syfte att kunna använda i sin egen butik.

Anmälan senast 31 mars i Länsstyrelsens kalender.

För frågor kontakta Maria Helena Persson
E-post till Maria Helena Persson
Telefon: 010-225 14 28

Datum

apr 05 2022
Expired!

Tid

13:00 - 16:00