Hur kan vi tillsammans stärka försörjningsberedskapen?

Välkomna till en kostnadsfri utbildningsdag i civilt försvar, utifrån syftet att genom kunskap, nätverk och samverkan stärka länet vid större kriser.

Försörjningsberedskap är förmågan att i kris- och krigssituationer förse befolkningen med varor och tjänster som behövs för överlevnad. Det är också förmågan att förse samhällsviktiga verksamheter med det som krävs för att samhället ska fortsätta fungera. Erfarenheter från pandemin har visat att näringslivet, både stora och mindre verksamheter, har kunnat förstärka krisberedskapen genom nya och innovativa lösningar. Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Gävleborg vill fortsätta att hitta lösningar tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Tillsammans är vi starka!


Det finns även möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar, problem och dilemman under dagen, liksom frågor som aktualiseras mot bakgrund av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget.

Datum

maj 24 2022
Expired!

Tid

08:30 - 16:00

Platser

Gävle konserthus