Framstegsdag 2022

En inspirationsdag för hållbar regional utveckling med tema omställning

Framstegsdagen 2022 synliggör resultaten av det regionala utvecklingsarbetet med fokus på vad det innebär att ställa om inom regional utveckling. Under dagen har du möjlighet att ta del av och ha en aktiv roll i:

  • Läget i länet just nu
  • Inspirerande föreläsningar
  • Goda exempel, verkstad, möjlighet till samskapande och dialog

Framstegsdagarna riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra regionala utvecklare. Region Gävleborg bjuder in dig som jobbar med lokala och regionala utvecklingsfrågor inom kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer eller föreningsliv, eller som på annat sätt verkar för en hållbar regional utveckling.

Datum

maj 12 2022
Expired!

Tid

09:30 - 16:00

Platser

CFL Söderhamn eller digitalt