Föreläsning om köttproduktion på naturbetesmark

Anna Jamieson, verksamhetsledare i föreningen Naturbeteskött i Sverige, håller en föreläsning om att se naturbetesmarkerna som en resurs i lantbruket.

Naturbetesdrift kan vara en inkomstkälla sett ur marknadssynpunkt och från ett naturvårdsperspektiv. Det finns stora möjligheter att producera kött på naturbetesmarker både ur naturvårdssynvinkel och produktionsmässigt. Med bra skötsel och planering kan djuren växa 1 500 gram per dag.

Vi går också igenom vilket fodervärde betet har och hur parasiter ska hanteras.

Längre fram kommer den här föreläsningen följas upp med en fältvandring i betesmark.

Datum

apr 25 2023
Expired!

Tid

18:00 - 20:00

Platser

Digitalt