Fältvandring

Välkomna till Nedervallens fäbod – en aktiv betesfäbod.

Carin Gisslén-Schönning, styrelsemedlem i Fäbodföreningen, bjuder in till sin fäbod i Mossviken. Tillsammans med Anders Johansson på Länsstyrelsen, visar de vilka unika platser som växer fram under ett väl hanterat bete i skog och mark.

Under fältbesöket tittar vi på vilka växter man hittar i den hävdade marken och en del om växternas krav och egenskaper. Carin berättar om och visar de restaureringsinsatser som gjorts på fäboden och vilka insatser som behövs för att få en unik mångfald. Bland annat skogliga åtgärder och bete för att behålla de nu öppnade markerna. Även byggnaderna har restaurerats eller byggts till.

Fäboden är typisk för en utskiftad fäbod efter laga skifte. En fäbodvall med sina stugor som var igenvuxen sedan 60-talet och steg för steg återtaget bete sedan 90-talet. Carin har haft inlånade får och kor sedan början av 90-talet och har nu endast en liten grupp fjällkor. Från början var det inget bete alls, nu är det ca 6 hektar bete. Här finns både naturbetesmarker, igenlagda åkrar och icke godkända skogsbeten i ett inhägnat område. En typisk återupptagen fäbod i södra Hälsingland.

Anmälan till onsdagen den 1:a juni kl 14.00-16.00

Skriv ett mail till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010-225 1470 och anmäl dig.
Meddela gärna telefonnummer och hemort. Vägbeskrivning kommer vid anmälan
Frågor: Carin telefon: 070-398 3783 eller e-post: caringnsn@gmail.com

Ta med eget fika.

Datum

jun 01 2022
Expired!

Tid

14:00 - 16:00

Platser

Nedervallens fäbod i Mossviken/Älgnäs