Fäbodforskning och vallmusik på Våsbo fäbodar

Under denna devis önskar fäbodföreningarna i Sverige och Norge nominera fäbodkulturen som ett immateriellt kulturarv till FN-organet Unesco. Fäbodbrukets kulturarv är brett och omfattar inte bara husdjursskötsel sommartid på utmarken utan även en omfattande kunskap om mjölkhantering och förädling, folkliga berättelser om väsen och oknytt samt en rik vallmusiktradition.

Som ett led i arbetet att få fäbodkulturen listad som ett immateriellt världsarv genomför fäbodrörelsen ett tvådelat evenemang i 1) Ovanåker: ett föreläsningspass om fäbodforskning Sankt Olofs kapell i Edsbyn som följs av en vandring bland byggnaderna på Våsbo fäbodar 2) Eftermiddagen/kvällen blir en familjeaktivitet knuten till fäbodkultur och vallmusik på Våsbo fäbodar.

Ett samarrangemang mellan Förbundet för Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Länsmuseet i Gävleborg, SLU Centrum för biologisk mångfald och naturligtvis Våsbo fäbodlag.

Datum

aug 26 2022
Expired!

Tid

09:00 - 19:30

Platser

Sankt Olofs kapell i Edsbyn och Våsbo fäbodar