Biogasanläggning

Biogas – en del i det framtida lantbruket

Informationsmötet är till för dig som lantbrukare som vill veta hur du kommer igång med biogasanläggning. Du får även information vilka stöd det finns att söka kring biogas.

Det blir allt tuffare att driva ett lantbruk med energipriser som skjutit i höjden och med rekorddyr gödsel. Därför finns det många saker som talar för Biogas just nu.

Nya tekniker kring gasen utvecklas ständigt. Bland annat gör ny teknik gällande att du kan få effektivare gödsel med högre kväveinnehåll samt mindre luktproblem. Maskiner har tagits fram som drivs med biogas för lantbruksmarknaden.

Nya regler har tillkommit så att du nu kan söka stöd från Klimatklivet om du tillverkar el av biogas.

Program

Mötet innehåller bland annat information om Klimatklivet och investeringsstöd men även mer.

Med oss digitalt under mötet finns Karin Ahlberg Eliasson, Hushållningssällskapet Jämtland som berättar om biogasrådgivning och hur Hushållningssällskapet kan hjälpa till.

Från LRF Ljusdal medverkar Henrik Olsson. Han jobbar även på RISE och berättar om ett forskningsprojekt om småskaligt system för produktion av fordonsgas på gårdsnivå (för cirka 60-200 mjölkkor).

Från Högskolan i Gävle deltar projektet Bioväx och berättar om sitt projekt.

Medverkande från Länsstyrelsen Gävleborg

  • Åsa Eklund Öberg
  • Karin Perman
  • Rikard Hedlund
  • Mats Selin
  • Torbjörn Träff

Kaffe och smörgås finns att köpa på plats.

Anmälan görs via Länsstyrelsens hemsidan senast den 13 mars.

För frågor inför mötet kontakta:
Torbjörn Träff
Epost – torbjorn.traff@lansstyrelsen.se
Telefon – 010-225 14 17

Datum

mar 17 2022
Expired!

Tid

12:30 - 15:30

Platser

Delsbo Bygdegård
Sunnansjövägen 10