Beteskväll med fokus på naturbeten

Vi besöker bröderna Johnson och tittar på deras verksamhet, som inkluderar såväl
fäbodbete på skogen med fritt betande djur och mer gårdsnära naturbetesmarker.
De har en besättning på ca 120 djur och säljer köttlådor direkt till konsument och till
utvalda restauranger.

Under fältvandringen besöker vi både fäboden, de betade skogsmarkerna och andra
naturbeten i byn. Vi diskuterar fördelar och utmaningar de ställs inför, såväl praktiskt
som stödmässigt. Vi pratar även om skötseln av marken och hur den kan påverka flora
och fauna positivt eller negativt.

Tag med fikakorgen om ni skulle bli kaffesugna samt lämpliga kläder.

Datum: Tisdagen den 5 juli
Tid: kl 18.00. Vi räknar med att avsluta senast kl 21.00
Samling: Råggärdevägen 50, Tallåsen, Ljusdal

ANMÄLAN senast den 1 juli!

Maila till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se
eller ring 010-225 1470 och anmäl dig. 

Meddela gärna telefonnummer och hemort.

Fältvandringen är avgiftsfri.

Varmt välkomna till en spännande kväll! 

Datum

jul 05 2022
Expired!

Tid

18:00 - 21:00