Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

Regler och villkor

Mål 1-5. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området Regler och villkor är att utformningen av dessa ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar.

Konsument och marknad

Mål 6-11. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom Konsument och marknad är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val.

Kunskap och innovation

Mål 12-14. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området kunskap och innovation är att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

För att vara bättre förberedda på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga livsmedel, måste försörjningsförmågan öka väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som i Gävleborg.

De 17 målen i agenda 2030

Agenda 2030

Här kan du läsa om hur Agenda 2030 integreras in i arbetet med livsmedelsstrategin i Gävleborgs län.

Mål och strategier

Här kan du läsa om nationella och regionala mål och strategier som är kopplade till arbetet med livsmedelsstrategin. Sveriges miljömål; Regional utvecklingsstrategi och Regional energi och klimatstrategi.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.