Gävleborg lyfts på nationell konferens!

Projektledare för livsmedelsstrategin i Gävleborg, Rebecka Wikström, blev inbjuden att prata om det regionala perspektivet på Sveriges livsmedelsstrategi och hur den blir handling. Konferensen anordnades av föreningen Reformaten som jobbar för att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet.

Det övergripande temat på konferensen var ”Systemet bakom maten – var finns krisen?” och började med ett globalt perspektiv, därefter nationellt, regionalt och lokalt.

I ett samtal med månskensbonden Ann-Helen Meyer von Bremen lyftes frågor som hur gör vi i Gävleborg för att strategin ska blir verklighet? hur jobbar vi med lokal förankring? vilka möjligheter och utmaningar finns det med Sveriges livsmedelsstrategi?

Konferensen spelades in och kan ses i efterhand.