Gävle kräver nödstopp av strömmingsfisket

Gävle kommuns samhällsbyggnadsutskott uppmanar nu riksdagen att stoppa det storskaliga fisket av strömming i Bottenhavet. Ett enigt Samhällsbyggnadsutskott beslutade att uppmana riksdagens Miljö- och jordbruksutskott att brådskande agera. Bland annat vill man pausa industrifisket i Bottenhavet och skapa flera större fredningsområden där strömmingen övervintrar för att skydda fiskens reproduktionsförmåga.

– Riksdagen måste helt enkelt agera skyndsamt för att rädda strömmingen, säger Therese Metz (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i ett uttalande.

Gävle kommun kräver nu att miljö- och jordbruksutskottet skyndsamt måste agera för att:

► Pausa industrifisket i Bottenhavet för att låta strömmingen återhämta sig.

► Skapa flertalet större fredningsområden där strömmingen övervintrar i Bottenhavet för att skydda fiskens reproduktionsförmåga.

► Att framtida fiskekvoter utgår från hur den biologiska mångfalden kan stärkas i havet och hur olika strömmingsbestånd kan bevaras.

► Att Sverige tar initiativ till att minska fiskekvoterna, exempelvis tillsammans med Finland.

Lyssna på P4 Gävleborgs inslag här.

SLU: Så påverkas ekosystemet av bristen på strömming

Både det lokala kustfiskets fångster och provfisken visar samma sak: det är brist på stor strömming längs kusten i Bottniska viken. På bara några få år har andelen strömmingar som är fem år eller äldre sjunkit med drygt 30 procent, visar analyser som gjorts av SLU Aqua.
Stor strömming spelar en helt central roll i Östersjöns ekosystem, och större, äldre individer bidrar generellt mer till reproduktionen än yngre, mindre individer.
Strömmingen är viktig som föda för rovfiskar, säl och skarv, och den har själv visat sig vara en viktig rovfisk på spigg. Minskningen av större strömming kan därför vara en bidragande orsak både till att sälen har blivit magrare och att spiggbeståndet vuxit kraftigt. Ett mycket större spiggbestånd har i sin tur negativ påverkan på lokala bestånd av gädda och abborre eftersom spiggen äter upp deras ägg och larver. (källa: SLU)

#Gävle #strömming #fiske #trålning