Gävle kommun tecknar avtal med lokala livsmedelsleverantörer

Gävle kommun har tecknat avtal med tre lokala livsmedelsleverantörer på ett sammantaget värde av 1,3 miljoner årligen. Avtalen sträcker sig i tre år och ska nyttjas av kommunens förskolor med egna tillagningskök, äldreboenden, restaurangskolan, Gasklockorna och Hemlingbystugan.

–Det är välkommet att vi tecknar nya avtal med lokala företag som satsar på ekologisk produktion. Att de är lokala minskar transporterna och utsläppen och den ekologiska produktionen gynnar den biologiska mångfalden. Avtalen bidrar till viktiga mål för att uppfylla vårt Miljöstrategiska program om ett grönt och hållbart Gävle, , säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

Årligen omsätter Gävle kommuns livsmedelsavtal cirka 20 miljoner inklusive de lokala avtalen. Detta omfattar emellertid inte måltidsavtalen, alltså de måltider som är utlagda på entreprenör. En målsättning i Gävle kommuns miljöstrategiska program är att om tre år ska inköp av närproducerade livsmedel vara minst 15 procent, ekologiskt minst 60 procent och svenskproducerade livsmedel minst 75 procent.

–När vi upphandlar livsmedel och måltider till våra skolor och boenden försöker vi så långt möjligt ställa krav på lokala/närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel. Vi har högt ställda mål gällande våra livsmedel. så det här är ett viktigt steg på vägen dit, säger Ann-Charlotte Berglin avtalscontroller, kost och måltidstjänster.

De nu ingångna avtalen omfattar:

Gävle Parti – fick avtal på ägg från Alsbo ägg i Forsbacka samt eko/krav rotsaker/ potatis som levereras från Jordnära produkter i Valbo
Reco Meat AB – fick avtal på kyckling, kött och charkvaror De samarbetar och levererar förutom egna produkter även från Ockelbo kyckling och Andersson & Tillman
Glada Gården – fick avtal på grytbitar av fläsk, kotlett av gris, samt lammfärs

Avtalen är på tre år med möjlighet till ett års förlängning, med avtalsstart den 1 mars 2022, förutom eko/krav rotsaker och potatis som har avtalsstart den 15 september 2022.