För mer kulturspannmål i brödet och ökad resiliens

Det görs satsningar på att få fler att starta nya odlingar eller öka sina befintliga odlingar av kulturspannmål i Gävleborg. Det görs insatser för hela kedjan. I februari anordnade Länsstyrelsen ett seminarium om nya grödor, där kulturspannmål räknas in. Även om det inte är en ny gröda så är den bortglömd och har en stor potential att återupptäckas. Målgruppen var länets spannmålsodlare och Daniel Rosén, Mattes Bröd, var med och berättade om hur de skulle önska producera lokalt bröd på mjöl de vet exakt från vem det kommer ifrån. Många bagare delar den uppfattningen, ett bröd är inte bara mättande utan bär på smaken från de landskap där spannmålet växt. Det blir en historia att berätta bakom varje limpa. Många konsumenter vill veta mer om ursprung och uppskattar ren och bra mat utan tillsatser.

Satsningen på kulturspannmål grundar sig i att ett ökat intresse i sin tur kan möjliggöra en större kvantitet odlade kulturspannmål. Det som idag odlas i länet, mycket små kvantiteter, säljs utanför länet där efterfrågan finns. De gamla kultursorterna har i dagsläget i stort sett försvunnit, men intresset för hållbara grödor ökar. Klimatet förändras, det blir varmare och vi vet inte vad som händer på sikt. Det vi vet är att det behövs robusta grödor som kan stå emot både värme och skyfall. Den variation som finns i äldre sorters kulturspannmål blir då extra viktiga att bevara för framtiden.

Framåt hösten kommer det att arrangeras fältvandring hos Annika Sahlin i Skale, Söderala. Annika brinner för kulturspannmål, odlar och säljer sitt mjöl under eget varumärke. Hon har under många år odlat fram eget utsäde.

I höst kommer det även att genomföras en handfast kurs om hur man på bästa sätt odlar kulturspannmål.

För bagare arrangeras en workshop med Sébastien Boudet i Alfta på Linbageriet nu den 11 april.
På kvällen kommer han dessutom att hålla ett föredrag för allmänheten på samma plats.