Ett nytt recept för skolmåltider

Hofors kommun är en av 4 kommuner som ingår i projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider”.

Marie Johnson, chef för kostenheten, berättar att de är i startgroparna att komma igång med en mat-app där eleverna kan önska vilken mat de vill ha. Förhoppningen är att öka elevernas närvaro under skolmåltiderna när de kan delta genom val av maträtter. Trenden har varit att många väljer bort maten i skolan och istället äter på något närliggande matställe. De har tidigare gjort ett analogt test, där eleverna fick välja ett antal maträtter på ett pappersformulär som sedan sammanställdes. Detta gjordes under en vecka och redan då kunde de se stor skillnad med fler elever som åt maten i skolan. Responsen var riktigt bra och många ville kunna önska mat fler gånger. Därför känns det hoppfullt med den snart färdiga appen som kommer kunna underlätta administrationen och bli något långsiktigt.

Appen heter ”mitt käk” och är ett färdigt koncept. Hofors kommun valde att utgå från den befintliga appen men anpassa den till deras behov och förutsättningar.

Tanken är att appen även ska kunna användas som en plattform för kunskap om mat. De kan t.ex. skriva var maten som serveras kommer ifrån och hur mycket matsvinn det blir. De har tätt samarbete med växthuset i Hofors som också är något som kan integreras in i plattformen. Redan nu är elever från grundskolan med i växthuset för att lära sig om odling. Ambitionen är att även de äldre årskurserna ska delta mer i den pedagogiska verksamheten.  

Samtidigt håller de på att göra om matsalen så att det blir en trevligare miljö, det ska vara kul att gå till matsalen. Även här har eleverna och lärarna involverats i utformningen.

I projektet ingår fler kommuner (Vallentuna, Munkedal och Karlstad) som har ansvar för att testa andra metoder för en hållbar skolmåltid. Lärdomar delas mellan kommunerna som ingår och kommer även på sikt spridas runt om i landet.