Adventsträff på Gävle Slott

Tjänstemän som har i uppdrag att arbeta med livsmedelsstrategin, kost, hållbarhetsfrågor och upphandling var inbjudna att delta på adventsmötet på Gävle Slott den 6.e december. Nästan alla 10 kommuner kunde närvara under dagen. Fokus låg på att dela med sig av vad som görs i respektive kommun och vilka utmaningar som man ser. Men framför allt låg fokus på att lära känna varandra bättre och se var man kan samarbeta och inspirera varandra över kommungränserna.

Vi började med mingel och lokal glögg och pepparkaka när Per Bill Landshövding Gävleborg hälsade oss välkomna. Till lunch fick de inbjudna smaka på en variant av de nya landskapsmåltiderna, det blev inslag av både Hälsinglands och Gästriklands menyer.

På eftermiddagen var det information om projektmedel/stöd till företag med Rickard Hedlund, från Länsstyrelsen och från Therese Sundberg, Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling. Vi fick också lyssna på Rikard Backskog & Ann Sparrock från Torsta som ligger i ås i Jämtland. Torsta driver utvecklingsprojekt Offentlig Gastronomi. Det var intressant att höra om deras arbete.

Rikard Backskog & Ann Sparrock från Torsta

Dagen arrangerades av Länsstyrelsen Gävleborg, MatVärden och LRF Gävleborg Medverkande kommuner: Söderhamns kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hudiksvalls kommun, Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun, Gävle kommun

#lokalmat#krisberedskap#offentligupphandling#livsmedel#Gävleborg#skolmat#offentligamåltider

https://torsta.se/offentlig-gastronomi/

Stöd till företag: https://jordbruksverket.se/stod

Therese Sundberg, Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.

Läs mer om Leader här:

https://www.leadergastrikebygdenllu.se/

Leader Hälsingland:

http://utvecklinghalsingebygden.se/

Leader Nedre Dalälven:

http://www.leadernedredalalven.se/