Söderhamn

Söderhamns kommun har många projekt och satsningar på gång som ingår i arbetet med livsmedelsstrategin. Kommunen har antagit den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De har 4 aktivitetsgrupper som jobbar med fokusområdena regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation och livsmedelsberedskap. Kontaktperson för livsmedelsstrategin i Söderhamn: Bitti Alvin Lehman – Näringslivsutvecklare Bitti.AlvinLehmann@soderhamn.se0270–759 74

Nordanstig

Nordanstigs kommun har gjort en kommunal handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2022 och utgör en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning. Tidigare har de antagit den regionala handlingsplanen men ville fördjupa arbetet och gjorde därför en egen.

Bollnäs

Bollnäs kommun har antagit den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin och jobbar aktivt och operativt med handlingsplanen. Aktiviteter kopplade till livsmedelsstrategin: 2023Under januari planerar Näringslivs- och utvecklingskontoret att under en vecka lyfta upp livsmedelsföretagen genom ett antal Hej företagare intervjuer. Har du tips på företag som skulle vara intressanta att veta mer om, hör av dig […]

Ljusdal

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.

Ockelbo

Ockelbo kommun har beslutat att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och arbeta med de mål och åtgärder som berör kommunen. Detta för att förtydliga att beredskap, företagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Ovanåker

Ovanåker kommun håller på att skriva en lokal handlingsplan för livsmedelsstrategin. Den ska inom kort beslutas politiskt.

Hofors

Hofors kommun har tagit fram en lokal handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin. De har satt upp en projektgrupp och fyra arbetsgrupper som jobbar med de strategiska områdena, regler & villkor; konsument & marknad; kunskap & innovation samt livsmedelsberedskap.

Sandviken

I Sandvikens kommun har handlingsplanen för den regionala livsmedelsstrategin precis antagits politiskt och därmed kommer det operativa arbetet att kunna växlas upp. Men det står inte still i kommunen när det gäller livsmedelsarbetet. Inom bland annat upphandling av lokal mat och minskat matsvinn händer mycket.

Gävle

Gävle kommun arbetar mycket med offentlig upphandling av lokal mat. De har ett flertal mål i kommunens miljöstrategiska program som faller in under arbetet med livsmedelsstrategin. Utdrag av mål med koppling till livsmedel från Gävle kommuns Miljöstrategiska program. Gävle kommuns inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 60 % år 2025. Gävle kommuns inköp av […]

Hudiksvall

Hudiksvall var först ut av länets alla kommuner med att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 gällande de åtgärder som berör kommunerna. Hudiksvall vann också MatVärdens utmaning MatSmart kommun 2021 för sitt goda arbete för livsmedel i kommunen.De har varit bollplank och inspiration till flera av de andra kommunerna. Ett samarbete finns med Ljusdals- […]